สำนักงานอัจฉริยะระบบ Thin Client

Thin Client System พีซีแม่ข่ายเครื่องเดียว ให้พนักงานใช้พร้อมกัน 40 คน

ราคาถูก หมดภาระการดูแล บำรุงรักษา เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลระบบ

 

thin client systemข้อดีห้องคอมพิวเตอร์ ระบบ Thin Client

# งบจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ลดลง กว่า 70 %         

# การใช้กระแสไฟฟ้า ลดลง กว่า 80 %

# ลดการค่าใช้จ่าย ด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์

# ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา  การดูแล ซ่อมบำรุง  

# ใช้งานง่าย ติดตั้ง บริหารจัดการระบบ ได้รวดเร็ว

# ใช้พลังงานไฟฟ้าเครื่องลูกข่ายเพียงเครื่องละ 5 วัตต์

# ดูแลง่าย ไม่ติดไวรัส ห้ามใช้อินเตอร์เน็ต และ เฟรชไดร์ได้

# ผู้ดูแลระบบ ควบคุมเปิด ปิด เครื่องลูกข่ายได้จากจุดๆเดียว

 

thin client systemโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย แบบรวมศูนย์

ออกแบบมาเฉพาะ Thin Client  R series ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม บริหาร จัดการเครื่องลูกข่ายทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องลูกข่าย  ดูการใช้งาบ เปิดปิดหน้าจอ Boardcast ห้ามใช้อินเตอร์เน็ต ห้ามใช้ USB สั่งเปิด ปิดลูกข่าย  Chat พูดคุยกับพนักงานได้  โดยที่พนักงานแต่ละคน สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างอิสระ ฯลฯ   thin client systemใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและคุ้มค่า

พีซีลูกข่าย Thin Client หรือ Zero Client มีขนาดเล็ก ติดตั้งหลังจอ LCD ได้ ไม่แกะกะพื้นที่  ไม่มีความร้อน  ไม่มีเสียงดังรบกวน  ทำงานด้วยการ  Remote ไปใช้ แอปพลิเคชั่นต่างๆที่เครื่อง Host  แล้วดึงผลมาแสดงที่หน้าจอผู้ใช้งาน  โดยที่การประมวลผล และ การใช้โปรแกรมทั้งหมดจะอยู่ที่เครื่องแม่ข่ายที่เดียว เป็นการแบ่งปัน  การใช้ทรัพยากรในระบบร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า

 

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.