Thin Client Warranty

Thin Client Warranty
รับประกันสินค้าปกติ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

สินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน กรณีต่อไปนี้

1.สติ๊กเกอร์รับประกันชำรุด ฉีกขาด
2.สินค้าถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น หรือ ความร้อนสูงกว่าปกติ มีคราบน้ำ , สกรู หัวน๊อต และ Port เชื่อมต่อต่างๆ มีคราบสนิม , มีรอยไหม้ หรือ แผงวงจร มีลายคราบสนิม 
3.สินค้าใช้งานผิดวิธี ปุ่ม powerแตกหัก ยุบ กดไม่ได้ ใช้ adapter แรงดันไฟสูงที่ไม่ได้มากับตัวเครื่อง มีการแก้ไข มีร่องรอยการเปิดแกะสินค้า
4.ความเสียหายอื่นๆ เช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า,น้ำหกใส่, เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า เครื่องหล่นตกกระแทก เป็นต้น


ตัวอย่างสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน

rusty

port เชื่อมต่อเป็นสนิม 

rusty

 สกรู น๊อต เป็นสนิม 

void

วอยด์ ขาด ลบเลือน 

     

ความชื้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องเสียหายได้ง่าย

ความชื้นสูงจะทำให้เกิดละอองน้ำ คราบน้ำบนแผงวงจร เป็นตัวนำไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากที่อยู่บนแผงวงจร ช๊อต ไฟฟ้าลัดวงจรเสียหายได้

นอกจากนี้ ความชื้น ทำให้เกิดการสึกกร่อน ทำให้อุปกรณ์เป็นสนิม

การนำไปใช้ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูงกว่าปกติ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน

 

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.