การประยุกต์ใช้งาน Thin Client

รูปแบบการนำระบบ Thin Client ไปประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจ

Thin Client System    

Thin Client System ประยุกต์ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

 จากรูปแบบการใช้งานข้างต้น ที่แบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะงาน  ใช้คอมพิวเตอร์ เพียง 1 เครื่อง ทำเป็นเครื่องแม่ข่าย (Host) ให้พนักงานในกลุ่ม ใช้ร่วมกันได้หลายๆคน   พนักงานแต่ละคนในกลุ่ม ใช้เครื่อง Thin Client หรือ Zero Client รีโมทไปทำงานที่เครื่อง Host กลุ่มของตัวเอง   โดยที่เครื่อง Host ติดตั้งโปรแกรมต่างๆไว้ให้บริการ ตามลักษณะของการใช้งานของแต่ละกลุ่ม   

ลูกข่าย Thin Client หรือ Zero Client ในกลุ่ม นอกจากจะใช้โปรแกรม ผ่าน Host กลุ่มของตัวเองได้แล้ว  ยังสามารถเชื่อมต่อข้ามกลุ่ม เข้าไปใช้งานโปรแกรมบนเครื่อง Host ของกลุ่มอื่นได้ด้วย  ถ้าได้รับอนุญาต  ส่วนไฟล์งานที่ทำ จะเก็บไว้ที่  Server หรือ ที่ Host PC  หรืออุปกรณ์พกพา แล้วแต่ทาง ผู้ดูแลระบบจะกำหนด  

 

Thin Client System ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Thin Client System เป็นรูปแบบการทำงานที่พีซีลูกข่าย Thin Client หรือ Zero Client ในระบบ  Remote ไปทำงานที่ Server แม่ข่าย หรือเครื่อง Host  แล้วส่งภาพหน้าจอมาแสดงผลที่เครื่องลูกข่ายผู้ใช้งานแต่ละคน  โดยที่การประมวลผล และ การใช้โปรแกรมต่างๆ ทั้งหมดจะอยู่ที่เครื่อง Host เพียงที่เดียว เป็นการแบ่งปัน  การใช้ทรัพยากรร่วมกันที่นับว่าคุ้มค่า และ ประหยัดมากที่สุด  

 

 

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.