ประเภทของ Thin Client

แบ่งตาม ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมที่มีมาในเครื่อง เป็นหลัก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม 

 

Zero Thin Client

Zero Thin ClientZero Thin Client เป็น Thin Client ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการใดๆมาด้วยเลย การบู๊ตเข้าสู่ระบบ อาศัย Firmware ที่เป็นโปรแกรมเล็กๆ สำหรับบู๊ตตัวเองเข้าสู่ระบบ แล้ว Remote ไปทำงานที่เครื่อง Host  มีโปรแกรมที่จำเป็น สำหรับการเชื่อมต่อ และ ปรับแต่งค่าต่างๆให้มาเล็กน้อย 

Thin Client กลุ่มนี้ มีราคาถูกที่สุด ตอบสนองความต้องการ การใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง เหมาะกับการใช้งาน ด้านโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เป็น Thin Client ที่ได้รับความนิยม ในช่วงระยะแรก 

 

 

Embedded OS Thin Client

Embedded OS Thin ClientEmbedded OS Thin Client เป็น Thin Client ที่มีระบบปฏิบัติการ ชนิด Embedded OS รุ่นต่างๆมาด้วย เช่น Linux  Windows CE  Android  เป็นต้น ที่กำลังเป็นที่นิยมคือ Embedded Linux ซึ่งไม่ต้องเสียค่า License  ส่วน Windows CE และ Android ก็มีให้เห็นบ้าง   Thin Client กลุ่มนี้ นอกจากโปรแกรมหลักที่ใช้สำหรับ Remote ไปทำงานที่เครื่อง Host  แล้ว ยังมีโปรแกรมปรับแต่งค่าจำเป็นอื่นๆมาด้วย มากพอสมควร ส่วนด้านคุณภาพการใช้งานนับว่าดีกว่า Thin Client กลุ่มแรกมากทีเดียว  นอกจากจะรองรับ งานโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปได้ดีแล้ว ยังรองรับการใช้งานโปรแกรมการแสดงผลด้านกราฟิกสูงๆ  รวมทั้งโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว อย่าง วีดิโอ YouTube ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

Embedded OS Thin Client เป็น Thin Client ที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน

 

Mini PC  Thin Client

Mini PC Thin ClientMini PC  Thin Client เป็น Thin Client ที่มีระบบปฏิบัติการให้เลือกใช้ เช่น Linux  Windows XP  Windows 7  Windows 8 เลือกได้ทุกระบบ เป็นกลุ่ม Thin Client ที่ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้งานที่มีขอบข่ายที่กว้างขวาง ไม่แตกต่างกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์   ส่วนที่แตกต่าง คือ Mini PC Thin Client ไม่มี Hard Disk และ มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลจะเป็น Storage แบบ Flash แทน Hard Disk  มีการ์ดจอที่มีคุณภาพดี การใช้งาน จึงดีกว่าสองกลุ่มแรก รองรับการใช้งานการแสดงผลโปรแกรมด้านกราฟิกสูงๆ เช่น Auto CAD, Solid Works ได้ดี   Thin Client กลุ่มนี้ จะมีปัญหาในการใช้ ที่เกิดจากผู้ใช้งาน ไม่แตกต่างกับการใช้คอมพิวเตอร์ ทั่วไป

ปัจจัยด้านราคา และ ปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน ทำให้  Mini PC Thin Client ยังไม่ได้รับการตอบรับ จากผู้ใช้มากนัก

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.