ห้องเรียนอัจฉริยะระบบ Thin Client

Thin Client System ห้องคอมพิวเตอร์ นักเรียน 40 คน ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

ราคาถูก หมดภาระการดูแล บำรุงรักษาระบบ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณครูยิ่งขึ้น

 

thin client systemข้อดีห้องคอมฯอัจฉริยะ ระบบ Thin Client

# ควบคุม ดูหน้าจอนักเรียนได้ทัังหมด             

#ฺ Boardcast บังคับหน้าจอ เรียนตามที่ครูสอน 

# ประหยัดงบซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 70 %  

# การใช้กระแสไฟฟ้า ลดลง กว่า 80 %

# หมดปัญหาเครื่องติดไวรัส ไม่ต้องซ่อมคอมฯอีกต่อไป

# สั่งเปิด ปิด หน้าจอเครื่องลูกข่าย จากจุดๆเดียว

computer roomประหยัด ลดภาระและเวลา ในการดูแลระบบ       

# ลูกข่าย Rplus 40 เครื่อง  พีซีแม่ข่าย 1 เครื่อง

# ลดการค่าใช้จ่าย ด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ 

# ลูกช่ายใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเครื่องละ 5 วัตต์  

# ดูแลง่าย ไม่เป็นภาระซ่อมเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป

# ใช้งานง่าย สร้างยูสเซอร์ พาสเวิร์ดได้รวดเร็ว

management softwareโปรแกรมบริหารจัดการลูกข่าย แบบรวมศูนย์

# ควบคุม ดูการทำงานของนักเรียนได้ทุกคน

# ควบคุม การใช้ USB Drive ได้

# ดูรายละเอียด ข้อมูลต่างๆของระบบ ได้ทั้งหมด  

# ดูการใช้งานของนักเรียนได้ แบบ Real Time

# ควบคุม การใช้อินเตอร์เน็ตได้ 

Easy ManagementBoardcast ส่งสื่อการสอน เรียนพร้อมกัน

# ควบคุมการใช้ เม้าท์ คีย์บอร์ด ขณะสอน

# นักเรียน ใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างอิสระ

# Hand Up สอบถามปัญหา ผ่านโปรแกรม

# กำหนด ซ่อน Drive ไม่ให้ใช้งาน

# Chat พูดคุยกับนักเรียนผ่านหน้าจอ

library roomประยุกต์ใช้งานห้องสมุด 

# ทำห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าออนไลน์ 

# ให้บริการอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมการอ่าน 

# ให้บริการอินเตอร์เน็ต สืบค้น ทำรายงาน 

# เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง อินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น

# เปิดโลกแห่งการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน

 

 

 

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.