การ VIEW และควบคุม Thin Client รุ่น X3, FL300

สามารถใช้เครื่อง Host ควบคุมและ View Thin Client รุ่น X3 และรุ่น FL300 ได้ง่ายๆด้วยโปรแกรม VNC Viewer หรือโปรแกรม IPC  Viewer   สำหรับโปรแกรม  IPC Viewer มีให้มาแล้วพร้อมแผ่น CD  โดยเข้าไปใช้งานได้ที่ Folder EN>Players>IPC Monitoring

 

view client

เปิดโปรแกรม VNC Viewer หรือ IPC  Viewer  ที่เครื่อง Host ในที่นี้ เปิด IPC Viewer จะปรากฏหน้าต่างตามรูป

ใส่ IP  address ของเครื่อง X3 หรือ FL300 แล้วตามด้วย port 5901 ตามตัวอย่างใส่  192.168.x.x:5901

 

 

คลิก OK  จะเปิดหน้าจอเครื่อง Thin Client ที่กำลังใช้งานอยู่ขึ้นมาตามรูป

success connection

ใช้ประโยชน์สำหรับ Admin เข้าดูการใช้งาน  ช่วยแก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ User ที่กำลังใช้งานเครื่อง Thin Client ในขณะนั้น

Contact Us

  contact  089 768 5606
   081 686 9111
   093 004 6975
   086 761 4107

Line ID: thinclient01
Line ID: suranglukc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.